Sjukvårdsrådgvning A. Lindh AB

Hot & Våld

Konflikthantering

I dagens samhälle kan man när som helst och var som helst bli utsatt för hot och våld. Både på sin arbetsplats och fritid.


Vi lär kursdeltagarna att bete sig på bästa möjliga sätt för att bemöta och förebygga i uppkomna hotfulla situationer.


    I utbildningen ingår:

  • Säkerhet.

  • Att ge kunskap att förebygga olika typer av konfrontationer.

  • Att kunna läsa av kroppsspråk.

  • Att kunna se varningssignaler.

  • Att kunna konflikthantering.

  • Att kunna förebyggande åtgärder.

  • Att känna till rättigheter och skyldigheter.

  • Att förstå vad en nödhandling innebär.

  • Att förstå psykisk chock.

  • Att praktiskt träna på att ta sig ur olika grepp, fasthållning m.m.
Hot-Våld - Konflikthantering - Sjukvardsutbildning.se
 
 
 
 
 
 
unsplash